ช่องทางการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

ประเภทผู้เข้าร่วม อัตราค่าลงทะเบียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,200 บาท
อาจารย์ / ข้าราชการ / นักวิจัย 1,500 บาทวิธีการชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 131-4-13879-1
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาราชวิถี
ชื่อบัญชี โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 เมษายน 2565