ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 43
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

การคมนาคม
ถนนราชวิถี รถเมล์สาย 18 ,19 ,28 ,56 ,108 ,510 ,515 ,ปอ.พ.4 ,539
ถนนสามเสน รถเมล์สาย 3 ,9 ,16 ,19 ,30 ,32 ,33 ,49 ,64 ,65 ,110 ,505 ,524

สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-160-1438, 02-160-1435
โทรสาร : 02-160-1440

สื่อออนไลน์
Email : Fit@ssru.ac.th
ID LINE : FIT.SSRU
Facebook Page : www.facebook.com/ssru.fit
Youtube : www.youtube.com/channel/UCn-z6Z6TNxuBWdsR2dizgpA
Twitter : @FIT_SSRU https://twitter.com/fit_ssru
Instagram : @FIT_SSRU https://www.instagram.com/fit_ssru